Valet av begravningsceremoni

I alla tider och i alla kulturer är traditionerna och ceremonierna vid dödsfall och begravning lika starka som livet självt. Dagens mångkulturella samhälle kräver kunskap och förståelse för olika traditioner och begravningsceremonier vid dödsfall och begravning.

Det finns många olika slags typer av begravningar. Religion, seder, eller den avlidnes önskan om sin egen begravning är några exempel på hur olika begravningsakterna kan se ut.

I Sverige är religionsfrihet lagstadgat. Det innebär att alla trossamfund ska kunna få sina behov av begravningssätt och begravningsseder tillgodosedda så långt det är möjligt. För de som inte bekänner sig till någon tro finns den borgerliga begravningen som ett alternativ. De borgerliga begravningarna ökar i antal och den auktoriserade begravningsbyrån kan hjälpa till att utforma den. Men oavsett begravningssed finns det lagar och regler som styr begravningsverksamheten i Sverige, det kan du läsa mer om på sidan Lagar och regler.

På följande sidor får du kort information om olika religioners seder vid begravningar.

Kristen begravning

Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.
 Vi har egen personal som åtar sig uppdraget att vara officiant.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå respekterar vi självklart de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer.

Begravning med övernattning - En hyllning till livet

Läs om vårt helt unika begravningskoncept "En hyllning till livet" Där det är ni själva som bestämmer och ni får njuta av en fin stund tillsammans med övernattning på en vacker Herrgård.

En hyllning till livet