När ett barn dör

Ett ögonblicks skillnad märker vi på många olika sätt. När ens eget allra käraste barn dör går det inte med ord beskriva de känslor som vi människor i en sådan situation blir utsatta för. I de två foldrarna ”Att förlora ett barn” och ”När livet inte blev så långt” som finns att få hos oss, får du hjälp med att göra det svåraste avskedet vackert.

Att begrava ett barn

Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung människa som av olika anledningar rycks ifrån oss rasar den normala tillvaron. Det är inget som vi kan sätta ord på. Bördan kan kännas oöverstiglig och man har svårt att förstå vad som hänt.

Vi har stor erfarenhet av hur människor kan reagera i den här situationen och vi försöker stötta och hjälpa på alla sätt och vis. Vi försöker ge svar på de svåra frågorna, stora som små.